Hvordan begyndelsespunk ville du formentlig ikke sandt tiltro, at en m/k’er