I adskillig slumpetr?, hvorna et forfatningsbrud uden videre er sket, kan det g?lde